22 Październik 2016 03:43
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2015/2016

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

OFERTA SZKOŁY
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29 września 2016 roku obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – święto mające 15-letnią tradycję, ogłoszone przez Polską Izbę Książki w 2001 roku, którego celem jest promowanie czytelnictwa, a przez to wartości, jakie wnosi ono do naszego życia. Z tej okazji 28 września 2016 r. w Filii Bibliotecznej w Nieczajnie Górnej odbyły się obchody Dnia Głośnego Czytania, w które włączyły się nasi trzecioklasiści z wychowawczynią p. Ireną Klich oraz pięcio- i sześciolatki z p. Wiesławą Wójcik z Publicznego Przedszkola. Świętowanie rozpoczęło się od przedstawienia idei tego dnia, podkreślenia licznych zalet czytania na głos, a także zapoznania się ze sobą nawzajem. Następnie, w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom głośno i wyraźnie uczniowie i przedszkolacy czytali wiele znanych i lubianych wierszy,  m. in. „Okulary”, „Kwoka” Jana Brzechwy, „Rady nie od parady” Małgorzaty  Strzałkowskiej, „Słoń Grubasek” Agaty Widawskiej - Pasiak. Po najmłodszych swoje interpretacje wierszy dla dzieci przedstawili nauczyciele i bibliotekarz p. Lucyna Kiwior. Mali uczestnicy z uwagą i zaciekawieniem słuchali wierszy, dając się ponieść dziecięcej wyobraźni. Po skończonej lekturze przyszła też pora na zagadki literackie oraz zabawy związane z książką, dzięki którym poprzez gesty czy rekwizyty dzieci mogły odgadnąć tytuły znanych baśni i bajek. Uwieńczeniem spotkania było wypożyczenie książek, a otrzymane zakładki do książek z pewnością będą przypominały dzieciom o wizycie w bibliotece.

Opracowanie: Irena Klich

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

"Wy – co kształt serc wykuwacie…”

Dzień Edukacji Narodowej był wyjątkowy dla naszej szkoły. Akademię rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem pieśni szkoły.

Dyrektor szkoły pan Dariusz Węglowski przywitał przybyłych gości, wśród których byli emerytowani pracownicy: panowie Kazimierz Szlosek, pan Czesław Osak, pan Franciszek Nowak, pani Kazimiera Sipior, pani Teresa Bączek, pani Bronisława Pikul, pan Jerzy Skoczylas i pani Kazimiera Wąż  oraz sołtysi wsi Nieczajna Górna i Dolna – panowie Jan Bąba i Czesław Podosek,a także ks kanonik Władysław Jaróg i ks proboszcz Stanisaw Bieleń.

Dyrektor,  w okolicznościowym przemówieniu, opowiedział o sukcesach uczniów, najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły. Szczególną uwagę poświęcił działaniom ukierunkowanym na uzyskanie przez szkołę dwóch certyfikatów Szkoły z Klasą 2.0 oraz Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.  

Pracownikom życzył, by praca w szkole  była powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Zaakcentował  poczucie ważności wykonywanego zawodu oraz podkreślił wdzięczność uczniów, z którymi dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszystkim podziękował za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie  wspólnoty szkolnej.

Następnie dyrektor odczytał okolicznościowy list od pana Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm RP - skierowany do wszystkich pracowników szkoły.

Uroczystość była także okazją do wręczenia okolicznościowych nagród.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

pani Renata Sojka – Nagroda Małopolskiego Kuratora Oświaty

pani Mirela Kiełbasa i pan Waldemar Szlosek  – Nagroda Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

panie Dorota Grzesik, Irena Klich i Bernadeta Pabian – Nagroda Dyrektora Szkoły

Program artystyczny, przygotowany został pod kierunkiem pani Bernadety Pabian – koordynatora uroczystości, treścią nawiązywał do codziennej szkolnej rzeczywistości, którą pokazał w humorystyczny sposób. Uczniowie skierowali wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń do Dyrektora szkoły, Nauczycieli, Gości oraz Rodziców.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29 września 2016 roku obchodzono Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – święto mające 15-letnią tradycję, ogłoszone przez Polską Izbę Książki w 2001 roku, którego celem jest promowanie czytelnictwa, a przez to wartości, jakie wnosi ono do naszego życia. Z tej okazji 28 września 2016 r. w Filii Bibliotecznej w Nieczajnie Górnej odbyły się obchody Dnia Głośnego Czytania, w które włączyły się nasi trzecioklasiści z wychowawczynią p. Ireną Klich oraz pięcio- i sześciolatki z p. Wiesławą Wójcik z Publicznego Przedszkola. Świętowanie rozpoczęło się od przedstawienia idei tego dnia, podkreślenia licznych zalet czytania na głos, a także zapoznania się ze sobą nawzajem. Następnie, w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom głośno i wyraźnie uczniowie i przedszkolacy czytali wiele znanych i lubianych wierszy,  m. in. „ Okulary”, „Kwoka” Jana Brzechwy, „Rady nie od parady” Małgorzaty  Strzałkowskiej, „Słoń Grubasek” Agaty Widawskiej - Pasiak. Po najmłodszych swoje interpretacje wierszy dla dzieci przedstawili nauczyciele i bibliotekarz p. Lucyna Kiwior. Mali uczestnicy z uwagą i zaciekawieniem słuchali wierszy, dając się ponieść dziecięcej wyobraźni. Po skończonej lekturze przyszła też pora na zagadki literackie oraz zabawy związane z książką, dzięki którym poprzez gesty czy rekwizyty dzieci mogły odgadnąć tytuły znanych baśni i bajek. Uwieńczeniem spotkania było wypożyczenie książek, a otrzymane zakładki do książek z pewnością będą przypominały dzieciom o wizycie w bibliotece.

Opracowanie: Irena Klich

ŚWIĘTO PIERWSZAKÓW
ŚWIĘTO PIERWSZAKÓW

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

10 października w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny strój galowy, dekoracja sali, przygotowany sprzęt nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia zainaugurowany uroczystą Mszą Świętą, sprawowaną przez ks. proboszcza Stanisława Bielenia, w trakcie której uczniowie klasy I oraz ich wychowawczyni zostali powierzeni opiece Matki Bożej, patronki kościoła, a na znak zawierzenia każdy z uczniów otrzymał pamiątkowy medalik.

Następnie wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście wraz z Pocztem Sztandarowym wrócili do szkoły, gdzie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności chcąc zasłużyć sobie na miano pełnoprawnych uczniów szkoły. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w granatowych biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. 

Po zakończonej części artystycznej rodzice zwrócili się do pana dyrektora o przyjęcie dzieci do grona społeczności szkolnej. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed Pocztem Sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" - mówił, dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Następnie, po odciśnięciu paluszków w Kronice Szkoły, uczniowie klasy IV wręczyli swoim podopiecznym ,,rogi obfitości”, wykonane pod okiem ich wychowawczyni pani Bernadety Pabian.

Koleżanki z IV klasy życzyły pierwszakom sukcesów w nauce i zapewniały o pomocy i opiece w szkole i poza nią.

Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali "słodkie" przyjęcie dla klasy I i IV.

Nad całością imprezy czuwała wychowawczyni klasy pani Mirela Kiełbasa, wspierana od strony muzycznej przez pana Waldemara Szloska. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Opracowanie: Mirela Kiełbasa

Jesteśmy Szkołą z Klasą 2.0
Jesteśmy Szkołą z Klasą 2.0

Nasza szkoła w minionym roku szkolnym brała udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej prowadzonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” pn. „Szkoła z Klasą 2.0” i wraz z 8 innymi placówkami tego typu  z województwa małopolskiego dołączyła w 2016 roku do grona   „Szkół z Klasą”, otrzymując stosowny certyfikat.

Akcja „Szkoła z Klasą 2.0” ma na celu upowszechnienie wśród uczniów wiedzy i postaw potrzebnych we współczesnym świecie. Pomaga także rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz stosować nowe technologie do uczenia się, a nie tylko do rozrywki. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

Do programu przystąpiliśmy we wrześniu 2015 roku. W pracę zaangażowali się nauczyciele: Renata Sojka, Mirela Kiełbasa,  Dorota Grzesik,  Waldemar Szlosek – koordynator projektu oraz dyrektor Dariusz Węglowski. Nauczyciele wybierali zadania i wraz z uczniami przygotowywali interesujące zajęcia.

Wybrano następujące zadania:

„Odwrócona lekcja”

W ramach tej ścieżki nauczyciel przed lekcją przygotowuje i udostępnia uczniom zestaw materiałów do samodzielnej nauki w domu. W trakcie zajęć w szkole uczniowie mają czas na pogłębianie zdobytej w domu wiedzy, pracę grupową i praktyczne ćwiczenie nabytych umiejętności pod okiem nauczyciela. Tą metodą pracowała p. Dorota Grzesik realizując tematy: „Healthy food - układanie zdrowego jadłospisu”, „Człowiek pierwotny bohaterem prehistorii”.

„Uczymy innych”

W ramach tej ścieżki uczniowie samodzielnie (pod opieką nauczycieli) przygotowują i prowadzą zajęcia dla młodszych lub starszych kolegów, rówieśników. Tę metodę wybrały p. Renata Sojka przy realizacji tematów:  „Nasze rady na odpady”, „Kilka słów o ogrodach” oraz p. Dorota Grzesik, przygotowując lekcje: „Martwa natura – piękno otaczających nas przedmiotów”, „Kolorowe balony – barwy podstawowe i pochodne".

„Debata”

Ścieżka ta rozwija zaangażowanie i odpowiedzialność oraz kształtuje w uczniach postawy obywatelskie. Wybrały ją panie Mirela Kiełbasa do realizacji tematów: „Jak mądrze korzystać z komputera? – debata”, „Zdrowe nawyki żywieniowe wyzwaniem dla współczesnych nastolatków” oraz p. Renata Sojka, opracowując lekcje: „Wypalanie traw wiosną TAK czy NIE”, „Debata uczniowska nad ochroną przyrody”.

„Czytaj (ze zrozumieniem)”

Podczas realizacji tej ścieżki uczniowie rozwijają wrażliwość, uczą się rozumieć konteksty kultury, ćwiczą pogłębioną analizę i umiejętność interpretacji. Wykorzystała ją p. Mirela Kiełbasa, opracowując dla uczniów klasy III tematy: „Czytaj (ze zrozumieniem)”, „Akcja czytelnicza „Czytać każdy może..."

Dyrektor Dariusz Węglowski realizował zadanie „Spacer edukacyjny TIK”, które  pozwoliło nauczycielom na wymianę doświadczeń, ułatwiło dobór środków multimedialnych i wykorzystanie technologii informacyjnej oraz przyczyniło się do wyposażenia dodatkowych klas w sprzęt multimedialny (komputery, projektory, ekrany, dostęp do Internetu).

Również koordynator Waldemar Szlosek miał do wykonania zadania. Przeprowadził ogólnoszkolną debatę uczniowską,  podczas której stworzono w szkole Kodeks 2.0, zawierający zasady korzystania z technologii komunikacyjno - informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się oraz wyjaśniający, jak komputer, Internet, komórka itp. – wspaniałe w zabawie i komunikacji – mogą pomóc mądrej edukacji. Zorganizował również dwie imprezy podsumowujące działania nauczycieli i uczniów na koniec semestru oraz na zakończenie  realizacji projektu „Szkoła z Klasą 2.0”.

Wszystkie działania  zostały udokumentowane na platformie projektu. Na uwagę zasługuje fakt, iż cztery lekcje zostały szczególnie docenione przez organizatorów akcji i oznaczone odznaką „Dobra praktyka”. Scenariusze zajęć oraz inne działania przeprowadzane w szkole można znaleźć na stronie internetowej  http://szk2016.ceo.nq.pl/szkoly/wizytowka/554/

Zajęcia przeprowadzone w ramach w/w zadań były ciekawe, aktywizowały uczniów i pokazywały, że zdobycze techniki można wykorzystywać na lekcjach, by je uatrakcyjnić.

Opracowanie: Waldemar Szlosek

MODLITWA RÓŻAŃCOWA NAUCZYCIELI
MODLITWA RÓŻAŃCOWA NAUCZYCIELI

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej, 13 października, czynni i emerytowani nauczyciele naszej szkoły spotkali się wieczorem w parafialnym kościele, aby przewodniczyć modlitwie różańcowej. Cała wspólnota otoczyła modlitwą pedagogów, wychowanków i ich rodziców, pamiętając także o zmarłych nauczycielach. Modlitwę prowadzili: p. dyrektor Kazimierz Szlosek, p. Kazimiera Wąż, p. Bronisława Pikul, p. Bernadeta Pikul i p. Irena Klich. Rozważania przygotowała p. I. Klich.

„…Polecajmy Bogu wszystkich wychowanków, aby czerpali z mądrości swoich pedagogów. Niech zdobyta wiedza zaowocuje w ich życiu…”.

Opracowanie: Irena Klich

Mamy Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo"
Mamy Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo"

29 września w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się gala wręczenia Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa prowadzonego przez Komendę Wojewódzkiej Policji, szkołom z całego województwa małopolskiego.

Wśród wyróżnionych 31 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roberta Strzeleckiego oraz Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Halinę Cimer, znalazła się nasza szkoła, którą reprezentował pan dyrektor, koordynator projektu pani Renata Sojka oraz przedstawiciel uczniów Patryk Szwajkosza.

W uroczystości uczestniczyli również Józef Gawron – I Wicewojewoda Małopolski, Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, dr inż. arch. Krzysztof  Kwiatkowski z Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.

Opiekunem naszej szkoły podczas realizacji programu  była mł. asp. Agata Bulwa, która towarzyszyła  nam podczas uroczystości.

Przez cały czas podczas gali wręczenia Certyfikatów delegacjom wyróżnionych szkół towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawie pod dyrekcją kapelmistrza Roberta Pustuły. Orkiestra przywitała gości Marszem „Ułański szyk”. Szczególnym akcentem był występ Kingi Gurgul, która brała udział wraz z mamą w programie „Aplauz, Aplauz”, w którym zajęła pierwsze miejsce oraz występ Zespołu Regionalnego „Pasierbiocki”, który  zaprezentował śpiew i taniec ludowy Lachów limanowskich.

Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w przygotowanych pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w muzeum.

Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.03 5,624,906 unikalnych wizyt