21 Październik 2017 17:51
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2017/2018

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

OFERTA SZKOŁY
Biblioteka szkolna ogłasza konkurs
Biblioteka szkolna ogłasza konkurs

„Mój ulubiony bohater literacki”

KONKURS PLASTYCZNY  

1. Organizator konkursu - BIBLIOTEKA SZKOLNA

2. Celem konkursu jest m.in. rozwijanie wyobraźni twórczej wśród dzieci, zwiększenie zainteresowania książką, a tym samym popularyzacja czytelnictwa oraz biblioteki

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – V  trwa od 23 do 31 października.

4. Wykonane prace należy dostarczyć do dnia 31.10 do biblioteki szkolnej.

5. Na odwrocie pracy należy umieścić następujące dane : imię, nazwisko i klasę autora pracy, imię przedstawionego bohatera oraz tytuł książki z której pochodzi.

6. Uczestnicy konkursu wykonują prace samodzielnie wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (malowanie farbą plakatową /akwarelą, wydzieranie, kredka woskowa).

7. Praca powinna być wykonana w formacie A4.

8. Oceny dokona jury powołane przez organizatora. 

Kryteria oceniania prac: 

a) Organizator oczekuje prac przedstawiających ulubionych bohaterów literackich inspirowanych literaturą,

b) Pod uwagę będą brane: oryginalność, estetyka pracy, pomysłowość,

c) Praca powinna być wykonana samodzielnie. Rodzic/opiekun dziecka może podpowiedzieć technikę, czy też zaproponować dobór odpowiednich materiałów, ale nie może wyręczać dziecka.

 

9. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.


10. Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 15 listopada w szkolnej bibliotece.


Zapraszamy do udziału – wspaniałe nagrody książkowe!!!

   

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Dzień Komisji Edukacji Narodowej był wyjątkowy w naszej szkole. Akademię rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem pieśni szkoły.

Dyrektor szkoły pan Dariusz Węglowski przywitał przybyłych gości, wśród których byli pan Stanisław Ryczek – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, emerytowani dyrektorzy i kierownicy szkoły panowie Kazimierz Szlosek, Czesław Osak, radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej pani Kazimiera Wąż  i Bogdan Pawelec, sołtysi wsi Nieczajna Górna i Dolna – panowie Jan Bąba i Czesław Podosek,a także ks. kanonik Władysław Jaróg i ks. proboszcz Stanisław Bieleń oraz pani Krystyna Kazek i Anna Kopeć – inspektor CUW w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pan Dyrektor w okolicznościowym przemówieniu opowiedział o sukcesach uczniów, najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły. Szczególną uwagę poświęcił działaniom ukierunkowanym na uzyskanie przez szkołę certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.  Zwrócił uwagę na dobrze realizowane zadania sprzyjające rozwojowi uczniów oraz spełniające oczekiwania rodziców, którym podziękował za aktywne włącznie się w życie szkoły.

Wyraził radość społeczności szkoły z obecności przybyłych Gości – szczególnie  nauczycieli emerytów, którzy od lat towarzyszą szkole w jej najważniejszych chwilach.

Pracownikom życzył, by praca w szkole  była powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Zaakcentował  poczucie ważności wykonywanego zawodu oraz podkreślił wdzięczność uczniów, z którymi dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszystkim podziękował za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie  wspólnoty szkolnej.

Następnie Dyrektor odczytał okolicznościowe listy od pana Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm RP i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Krzysztofa Kaczmarskiego - skierowanych do wszystkich pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców.

Życzenia z okazji święta do wszystkich obecnych skierowali pani Agata Machaj Przewodnicząca Rady Rodziców oraz pan Kazimierz Szlosek – wieloletni dyrektor szkoły. Dopełnieniem były kwiaty wręczone przez Samorząd Uczniowski.

Uroczystość była także okazją do wręczenia okolicznościowych nagród.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

pan dyrektor Dariusz Węglowski – Nagroda Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej

pani Irena Klich  – Medal Komisji Edukacji Narodowej 

panie Grażyna Kruk, Irena Klich i Mirela Kiełbasa – Nagroda Dyrektora Szkoły

Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  Pan Dyrektor wystąpił dla pani Renaty Sojki.

Program artystyczny, przygotowany został pod kierunkiem pani Mireli Kiełbasy – koordynatora uroczystości. Oprawę muzyczną przygotował pan Waldemar Szlosek. Był to koncert przeplatany treściami nawiązującymi do codziennej szkolnej rzeczywistości. W niezwykle barwnej formie uczniowie skierowali wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń do Dyrektora szkoły, Nauczycieli, Gości oraz Rodziców.

Na zakończenie pan Dyrektor podziękował uczniom i nauczycielom za wysoki poziom artystyczny akademii, po której nauczyciele i zaproszeni goście spotkali się, by wspomnieć czas, kiedy pracowali dla tutejszej szkolnej społeczności.

List Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego z okazji święta DEN

List Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego z okazji święta DEN

Odblaskowy happyning w Nieczajnie Górnej
Odblaskowy happyning w Nieczajnie Górnej

Szkoła podstawowa w Nieczajnie Górnej uczestniczy w Małopolskim Konkursie „Odblaskowa szkoła”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Zwraca on uwagę nauczycieli, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych. Promuje także wszelkie inicjatywy ograniczające zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Organizatorem konkursu jest: Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski.

W związku z przystąpieniem do konkursu  szkoła nawiązała współpracę z Powiatową Komendą Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz lokalnymi organizacjami tj. Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Nieczajna, Ochotniczą Strażą Pożarna,  a także Parafią Rzymsko - Katolicką w Nieczajnie Górnej i zachęciła do wspólnych działań na rzecz VIII edycji małopolskiego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”We wrześniu i październiku br. placówka przygotowała bogaty kalendarz imprez realizowany przez koordynatora p. Renatę Sojka, którą  wspomagają wychowawcy klas I- VII.

13 października o 930 spod szkoły wyruszył odblaskowy pochód, w którym wzięli udział uczniowie klas I-VII wraz z wychowawcami. Uczniowie przez kilka dni przygotowywali się do tego wydarzenia, opracowując hasła, plakaty i transparenty. Placówka przygotowała na to wydarzenie odblaskowy baner - promujący odblaskową szkołę. 

Odblaskowy korowód, poruszający się ulicą Nieczajny Górnej, zwracał uwagę  przejeżdżających kierowców i budził zachwyt  mieszkańców. Podczas marszu uczniowie skandowali hasła zachęcające do noszenia odblasków. Przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej na „odblaskowych uczniów” czekali  lokalni strażacy,  którzy zaprosili ich do swojej strażnicy. Komendant OSP  pan Zbigniew Pikul opowiedział uczniom czym zajmuje się ochotnicza straż. Pokazał im  strażacki samochód, sprzęt gaśniczy, ubiory strażaków oraz wyposażenie strażnicy.

Wyrażamy przekonanie, że podejmowane działania przez szkołę przyczyniły się do promocji idei konkursu „Odblaskowej szkoły”, a noszenie przez uczniów odblasków o zmroku  stanie się nie ustawowym, a świadomym ich  obowiązkiem.

Opracowanie koordynator programu Renata Sojka 

Spotkanie z "Wandą Chotomską" - warsztaty czytelnicze
Spotkanie z "Wandą Chotomską" - warsztaty czytelnicze

W poniedziałek 9 października  uczniowie klas I – III wzięli udział w warsztatach czytelniczych zorganizowanych i poprowadzonych przez Panią Annę Zawiślak – pracownika Oddziału dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Dzieci zapoznały się z biografią Wandy Chotomskiej i skutecznie zostały zachęcone do rozczytywania się w jej książkach.To znana polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci, audycji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy przedstawień teatralnych i filmów krótkometrażowych. Była także laureatką wielu konkursów literackich oraz pomysłodawczynią Orderu Uśmiechu. Wiersze Wandy Chotomskiej należą do kanonu literatury dziecięcej. To lektury, które dzieci polubią od pierwszego wersu, ale to też teksty, które z pewnością rodzice chętnie czytają swoim pociechom.

Były to wspaniałe chwile rozczytywania się w wierszach Chotomskiej, za które bardzo dziękujemy.

Realizujemy program Szkoły Promującej Zdrowie
Realizujemy program Szkoły Promującej Zdrowie

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie.

Edukacja zdrowotna jest podstawowym prawem człowieka. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić  zdrowie społeczeństwa.

Promocja zdrowia to jedno z zadań szkoły, obejmujące całą społeczność szkolną.

Na podstawie rozmów, obserwacji i analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców opracowano program zdrowotny. Głównym celem programu jest uświadomienie wpływu sposobu odżywiania na zdrowie i samopoczucie człowieka, popularyzacja picia wody oraz zachęcenie do większej aktywności fizycznej.

Działania profilaktyczno-zdrowotne, które realizowane  były w ubiegłym roku będą nadal kontynuowane.

Dodatkowo  zorganizowane zostaną atrakcyjne zajęcia edukacyjne:

  • Cztery pory roku, czyli owoce i warzywa w kuchni
  • O smaku, ziołach i… uważnym  jedzeniu
  • Co się kryje w piramidzie ?
  • Szanuj życie należycie.
  • Konkurs ,,Śpiewamy o zdrowiu’’

Spotkania z psychologiem, higienistką szkolną, ratownikiem medycznym, dietetykiem, pracownikiem sanepidu.

Za zrealizowane w ubiegłym roku szkolnym programy profilaktyczno – zdrowotne „Nie pal przy mnie, proszę”, „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę” nasza szkoła otrzymała certyfikaty.

Koordynator realizacji projektu

Grażyna Kruk

Jadłospis
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Urodziny Urodziny:
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.03 10,052,565 unikalnych wizyt