04 Wrzesień 2015 22:58
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2014/2015

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Atlas naszych roślin
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Polecamy
Rok szkolny 2015/16 rozpoczęty!
Rok szkolny 2015/16 rozpoczęty!

Uroczystą akademię z okazji roku szkolnego 2015/16 społeczność naszej szkoły rozpoczęła odśpiewaniem Hymnu Polski oraz Pieśni Szkoły.

Następnie glos zabrał dyrektor pan Dariusz Węglowski, który przywitał pana Stanisława Ryczka – zastępcę Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, proboszcza tutejszej parafii księdza Stanisława Bielenia, grono nauczycielskie, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. 

Pan dyrektor zwrócił się do uczniów ze słowami zachęcającymi ich do nauki oraz przypomniał im, że są współodpowiedzialni za całą społeczność szkolną. Omówił krótko kierunki pracy szkoły w nowym roku oraz uczulił uczniów na sprawy związane z obowiązkowością, punktualnością i bezpieczeństwem. Skierował uwagę wszystkich na sylwetkę Patrona szkoły, który jak powiedział „wszystkich nas zobowiązuje”.

W kilku słowach przypomniał, że 76 lat temu nie wszyscy uczniowie omgli tak radośnie i spokojnie rozpoczynać naukę szkolną.

Swoje przemówienie zakończył życzeniami, by szkoła była miejscem doskonalenia, poznawania świata, nawiązywania koleżeńskich relacji i budowania odpowiedzialności za siebie i za innych.

Następnie glos zabrał pan Stanisław Ryczek, który również życzył wszystkim uczniom dobrego roku szkolnego oraz przypominał, ze warto korzystać z oferty jaką ma dla uczniów szkoła. Nauczycielom życzył, by  profesjonalizm w nauczaniu oraz wychowaniu uczniów przyniósł im poczucie spełnienia  dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodego pokolenia.

Wychowawcy w roku szkolnym 2015/16

Klasa I – p. Grażyna Kruk

Klasa II – p. Irena Klich

Klasa III – p. Mirela Kiełbasa

Klasa IV – p. Renata Sojka

Klasa V – p. Waldemar Szlosek

Klasa VI – p. Bernadeta Pabian

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016 już we wtorek 1 września według następującego porządku:


 

  • godzina –  745– zbiórka przed szkołą - uczniowie z pocztu sztandarowego 730
  • godzina –  8 00– msza święta w kościele parafialnym
  • godzina  – 900– akademia na sali gimnastycznej
  • godzina –  945– spotkania z wychowawcami

 

klasa I – wychowawca pani Grażyna Kruk

klasa II – wychowawca pani Irena Klich

klasa III – wychowawca pani Mirela Kiełbasa

klasa IV – wychowawca pani Renata Sojka

klasa V – wychowawca pan Waldemar Szlosek

klasa VI – wychowawca pani Bernadeta Pabian

Witajcie zielone wzgórza nad Soliną!
Witajcie zielone wzgórza nad Soliną!

9 lipca 2015  odbyła się  wakacyjna wycieczka turystyczno – krajoznawcza w Bieszczady w ramach projektu profilaktycznego „Żeby na wsi żyło się lepiej” realizowanego  we współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Z tej formy wypoczynku skorzystało 50 dzieci.

Po drodze wstąpiliśmy do rezerwatu przyrody – „Prządki”. To grupa malowniczych skał na Pogórzu Dynowskim niedaleko Krosna. Spacer po rezerwacie był okazją do podziwiania przepięknych skałek, które ukształtowała przyroda.

Następnie udaliśmy się do Polańczyka i tam z przystani wyruszyliśmy w  godzinny rejs statkiem turystycznym „Tramp” po Zalewie Solińskim. Kapitan statku, podczas rejsu, opowiadał o historii tych terenów i ciekawostkach z nim związanych. Podziwialiśmy urozmaicona linię brzegową oraz najpiękniejsze i najdziksze zakątki „Bieszczadzkiego Morza”.  Z głośnika dobiegały dźwięki piosenek związanych z Bieszczadami np. „Zielone wzgórza nad Soliną”- Wojciecha Gąssowskiego.

Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Zaporze Solińskiej. Jej długość wynosi 664 m. Spiętrzone wody Sanu i Solinki tworzą piękne i malownicze jezioro z licznymi wysepkami i zatokami. Podziwialiśmy tam okoliczne krajobrazy z zielonymi wzgórzami oraz pływające tuż przy zaporze ryby. Zapora jest najwyższa w Polsce i ma 82 metry. Obok zapory znajdowało się wesołe miasteczko, na którym najmłodsi korzystali z najróżniejszych atrakcji i doskonale się bawili.

Piękne krajobrazy, wspaniała pogoda sprawiły, że wycieczka była bardzo udana, a zielone wzgórza nad Soliną na długo pozostaną  w pamięci  wszystkich uczestników wycieczki.

Opracowanie: Renata Sojka

Wyróżnienia w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym EKOSZKOLA 2015
Wyróżnienia w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym EKOSZKOLA 2015

12 czerwca 2015 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Ekoszkoła 2015” realizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym.

Patronat nad imprezą objęli: Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Marek Sowa -Marszałek Województwa Małopolskiego, Jerzy Zawartka – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Celem spotkania było  podsumowanie projektów dotyczących utrwalenia i pogłębienia wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, kształtowania aktywnej postawy i kultury ekologicznej, budowania świadomości ekologicznej oraz inspirowania uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska.

W ramach projektu został zorganizowany konkurs wiedzy, prezentacji i projekt ekologiczny adresowany do wszystkich typów szkół w Małopolsce.

Do konkursu zgłosiły się 73 przedszkola, 31 szkół podstawowych oraz 7 gimnazjów z Małopolski.Wiedzę i pracę uczniów oceniała komisja konkursowa  powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Komisja oceniała merytoryczną wiedzę, prezentację, projekty edukacyjne, plakaty i sprawozdania uczestników biorących udział w projekcie.

Konferencję rozpoczęła Pani Urszula Blicharz - dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, witając uczestników konferencji  i znamienitych gości. Następnie głos zabrał Pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, który podziękował uczniom za piękne prace oraz nauczycielom za trud wspierania i inspirowania uczniów do tak pozytywnych działań jakimi są projekty ekologiczne. Kurator zwrócił również uwagę, że aby żyć w zdrowym i czystym świecie musimy sami o niego zadbać, a zwycięzcami są wszyscy, którzy podejmują to wyzwanie.

Na koniec spotkania Pani Urszula Blicharz podsumowała konkurs na projekt, scenariusz i prezentację z działań ekologicznych, po czym wręczono Statuetki i nagrody zwycięskim oraz wyróżnionym placówkom.

Wśród wyróżnionych placówek znalazła się nasza szkoła, która otrzymała:

Wyróżnienie  w kategorii wiedza w Wojewódzkim  Projekcie Ekologicznym EKOSZKOŁA 2015  oraz Wyróżnienie w kategorii prezentacja i sprawozdanie z realizacji działąń ekologicznych w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym EKOSZKOŁA 2015

Wyróżnione prezentacje przygotowane przez uczniów naszej szkołya opiekowąła się nimi  pani Renata Sojka.

Opracowanie: Renata Sojka

W Muzeum Etnograficznym
W Muzeum Etnograficznym

Uczestnicy koła regionalnego projektu „Równaj w górę” POKL Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w tarnowskim Muzeum Etnograficznym. 

Były to ostatnie dwa wyjazdy z zaplanowanych sześciu – w ramach całego projektu.

Podczas warsztatów bednarskich uczniowie mieli okazję poczuć atmosferę średniowiecznego, wiejskiego gospodarstwa. Razem z bednarzem wyrabiali naczynia drewniane: beczki, kadzie, balie i maśnice. Obserwowali ciężką pracę przy drewnie. rozpoznawali zapach olchy, sosny, lipy i dębu. Uczestnicy zajęć regionalnych z zainteresowaniem słuchali opowieści o dawnych targach i jarmarkach, na których bednarze sprzedawali swoje wyroby.

Spotkanie zakończyło się ciekawym konkursem. Okazało się, że prawdziwych bednarzy w Polsce jest tylko kilku. Wielka szkoda!

Podczas spotkania na Zamku w Dębnie  dzieci zobaczyły przedmioty używane w walkach turniejowych: chorągwie, proporce, tarcze, topory. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali, jak wyglądało przygotowanie giermka i pasowanie go na rycerza, turnieje rycerskie i średniowieczne bale.

W murach pięknego zamku rozbrzmiewała wspaniała muzyka, a dziewczynki zamieniły się w prawdziwe damy dworu. Chłopcy, ubrani w zbroje, wzięli udział w prawdziwym, średniowiecznym turnieju. Na koniec  urocze damy dworu zaprezentowały średniowieczny taniec.

Szybko minęły zamkowe warsztaty, uczestnicy z trudem wracali do współczesności. Wszyscy obiecali, że w życiu będą kierowali się prawdziwymi, rycerskimi zasadami!

Celem wyjazdów było poznanie bogactwa kultury staropolskiej oraz budowanie świadomej tożsamości z własnym regionem i jego tradycją.

Do widzenia przyjaciele ...
Do widzenia przyjaciele ...

"Ważne są  tylko te dni, których  jeszcze nie znamy,

Ważnych jest kilka  tych chwil, na które czekamy...”

Uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szklonego rozpoczął dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski, który powitał wszystkich obecnych na sali, a następnie swoim przemówieniem podsumował mijający rok szkolny. Przypomniał najważniejsze osiągnięcia uczniów, podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracą a rodzicom pogratulował sukcesów ich dzieci oraz wyraził słowa uznania za zaangażowanie na rzecz szkoły. W dalszej części swojego wystąpienia dyrektor odczytał okolicznościowy List Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pana Krzysztofa Kaczmarskiego skierowany do Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.

Po przemówieniu pana dyrektora nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom z klasy piątej przez ustępujący poczet sztandarowy, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie absolwentów.

Część artystyczną szóstoklasiści rozpoczęli polonezem, a następnie przedstawili ostatni już w tej szkole program artystyczny pt. „Do widzenia przyjaciele” przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni p. Renaty Sojki. Oprawę muzyczną zapewnił p. Waldemar Szlosek, a elegancką dekorację wykonała p. Mirela Kiełbasa.

Absolwenci skierowali wiele ciepłych słów dziękując:  rodzicom za trud wychowania, nauczycielom za  przekazaną wiedzę i ciekawość świata, a panu dyrektorowi za szkołę, w której czuli się bezpieczni i doceniani. Finałem występu był żywiołowo zatańczony rock and roll przez dziewczęta.

Do pożegnania uczniów klasy szóstej włączyli się także piątoklasiści z wychowawczynią   p. Bernadetą Pabian, którzy pożegnali swoich starszych kolegów wieloma ciepłymi słowami i drobnymi upominkami, życząc im powodzenia w gimnazjum.

Na koniec uroczystości dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe uczniom klas I - VI, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mieli stu procentową frekwencję. Najaktywniejsi pływacy otrzymali medale dyrektora szkoły.

Nasza szkołę z wyróżnieniem ukończyli: Patrycja Rogóż, Natalia Nędza, Daniel Chmura, Aleksandra Mazur, Roksana Kawa, Justyna Partyńska.

Statuetkę najlepszego absolwenta otrzymała Patrycja Rogóż.

Uroczystość  była także okazją do wręczenia podziekowań Radzie Rodziców oraz wręczenia Listów Gratulacyjnych rodzicom najlepszych absolwentów, wśród których w tym roku znaleźli się:

Małgorzata i  Marek Rogóż

Halina i Janusz Nędza

Bożena i JAcek Chmura

Beata i Sylwester Kawa

Maria  Dariusz Mazur

Monika i Zbigniew Partyńscy

GRATULUJEMY !!!

Opracowanie: Renata Sojka

Wycieczka do staropolskiego królewskiego grodu - Sandomierza
Wycieczka do staropolskiego królewskiego grodu - Sandomierza

17 czerwca uczniowie klas III – VI wzięli udział w wycieczce do Sandomierza, który jest  jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Jego malownicze położenie na nadwiślańskiej skarpie stanowi strome zakończenie Gór Świętokrzyskich. Po drodze wycieczkowicze odwiedzili Baranów Sandomierski, a w nim renesansowy pałac położony w pięknym parku.

Program wycieczki był bardzo starannie  zaplanowany przez kierownika wycieczki - panią Bernadetę Pabian, tak by była ona niezapomniana i pełna atrakcji. Dzieci pod opieką pań: Mireli Kiełbasy, Renaty Sojki i Grażyny Kruk zwiedzały: Stare Miasto, dziedziniec zamkowy z Zamkiem Kazimierzowskim – dawną siedzibą królów i książąt polskich, ratusz – uważany dziś za jeden z najpiękniejszych w Polsce, przepiękną gotycką Bazylikę katedralną p.w. Narodzenia NMP i kościół św. Jakuba. Pani przewodnik opowiedziała dzieciom ciekawe  historie związanych z oglądanymi kościołami. Uczniowie mieli możliwość przejścia 0,5 km trasą podziemną, gdzie niegdyś kupcy sandomierscy mieli swoje spichlerze. Tu także dzieci usłyszały najsłynniejszą z legend o dzielnej Halinie Krępiance, która została zasypana wraz z Tatarami w tajemnych korytarzach. Będąc w Sandomierzu nie można było odmówić sobie wyjścia na Bramę Opatowską. Dzieci podziwiały panoramę miasta oraz błękitną wstęgę Wisły, okalającą stare mury królewskiego grodu oraz Góry Pieprzowe, które są rezerwatem geologiczno – przyrodniczym. Niezapomnianą przygodą dla dzieci było zwiedzanie zbrojowni rycerskiej, w której chłopcy mogli założyć zbroje rycerskie, wziąć do ręki miecz, kuszę lub halabardę, a dziewczynki miały możliwość założyć suknie dam dworskich i poczuć się jak księżniczki.

Poza kontaktem z historią miasta, położonego nad Wisłą na siedmiu wzgórzach,  uczniowie wędrowali malowniczym wąwozem lessowym Królowej Jadwigi. Jest to najpiękniejszy wąwóz sandomierski, którego strome ściany dochodzą do10 m wysokości. Zakończeniem pobytu w Sandomierzu był rejs statkiem po Wiśle, z którego to można było podziwiać miasto na wzgórzu.

W drodze powrotnej przyjemnością dla dzieci  był pobyt w Mac Donaldzie, gdzie wszyscy zjedli smaczny posiłek, pamiętając o zasadach zdrowego żywienia. :)

Opracowanie: Bernadeta Pabian

Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.11 3,918,012 unikalnych wizyt