19 Sierpień 2017 03:51
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2015/2016

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

OFERTA SZKOŁY
Informacja dla rodziców

Wnioski na stypendium szkolne można składać od dnia 01.09 do 15.09.2017 w Centrum Usług Wspólnych na ul. Sportowej 4.

Dotyczy uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

Kryterium dochodowe: 514,00 zł netto, natomiast dochód z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przelicz. - 288,00 zł.

Wniosek oraz oświadczenie można odebrać w sekretariacie szkoły lub w CUW w Dąbrowie Tarnowskiej.

Informacja dla rodziców
Informacja dla rodziców

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że już w miesiącu sierpniu można składać wnioski dotyczące dożywiania dzieci wraz z dochodami netto za lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje: http://www.dabrowatar.pl/informacja-w-sprawie-skladania-wnioskow-na-dozywianie-w-szkolach-na-okres-od-01-09-2017-r-do-31-12-2017-r/

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Uroczystą akademię z okazji zakończenia roku szklonego 2016/17 rozpoczął dyrektor szkoły – pan Dariusz Węglowski, który powitał wszystkich obecnych na sali gimnastycznej.

W przemówieniu podsumował mijający rok szkolny. Przypomniał najważniejsze osiągnięcia uczniów, podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną pracę, a rodzicom pogratulował osiągnięć ich dzieci oraz wyraził słowa uznania za zaangażowanie na rzecz szkoły.

W dalszej części wystąpienia dyrektor odczytał okolicznościowe listy Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego  - skierowane do Dyrektora szkoły, Grona Pedagogicznego, Pracowników, Uczniów oraz Rodziców, w których Nadawcy złożyli Adresatom gratulacje oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracy edukacyjnej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży.

W części artystycznej uczniowie przedstawili program, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli klas 4 - 6.  Wychowankowie skierowali wiele ciepłych słów, dziękując rodzicom za trud wychowania, nauczycielom za przekazaną wiedzę i ciekawość świata, a panu dyrektorowi za szkołę, w której czuli się bezpieczni i doceniani. Finałem występu była pięknie odtańczona „belgijka” - w wykonaniu klasy V.

Na koniec uroczystości dyrektor wręczył świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe uczniom klas I - VI, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz mieli stuprocentową frekwencję.

Najaktywniejsi pływacy otrzymali okolicznościowe Medale Pływaka Roku Szkolnego 2016/17  – Klaudia Czerwińska, Karolina Kowal, Sandra Bartoń, Kacper Kogut i Konrad Wybraniec – dekoracji dokonała wychowawczyni – pani Irena Klich.

Nagrodę Czytelnika roku 2016/17 odebrał Kacper Kogut – uczeń klasy III, a Uczniem roku szkolnego 2016/17 został piątoklasista – Wiktor Wybraniec.

Następnie dyrektor szkoły – w  imieniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, wręczył okolicznościowe pamiątki Joannie Foszcz i Wiktorowi Wybrańcowi za najwyższą średnią ocen wśród absolwentów szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

GRATULUJEMY !!!

Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą
Kręci mnie bezpieczeństwo ... nad wodą

20 czerwca uczniowie spotkali się z panią mł. asp. Agatą Bulwą z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Funkcjonariuszka przeprowadziła warsztaty związane z bezpieczeństwem podczas wakacji. Wizyta przedstawiciela Komendy w naszej szkole była także okazją do przybliżenia uczniom akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”.

Poświęcona jest ona bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe, adresatami pośrednimi – zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej.Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków.

Projekt realizowany jest na terenie całego kraju od czerwca do września 2017 r.

Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz naklejki.

W ramach akcji został również ogłoszony konkurs filmowy – Filmowy przeWODNIK promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą.

Akcja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Partnerami projektu są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Wędkarski, Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Info:

Wycieczka w Pieniny
Wycieczka w Pieniny

1 czerwca uczniowie klas IV – VI wzięli udział w wycieczce do Szczawnicy i Krościenka. Program wycieczki był bardzo obszerny.  

Zaplanowała go kierownik wycieczki - pani Bernadeta Pabian tak, aby był niezapomniany i pełen atrakcji.

Dzieci pod opieką nauczycieli: pana Waldemara Szloska oraz pań - Renaty Sojki,  Ireny Klich i Doroty Grzesik podziwiały krajobraz gór wapiennych. 

Na samym początku, pełni sił uczniowie, przeszli Wąwóz Homole. Podczas wędrówki obserwowali roślinność  oraz charakterystyczne cechy wąwozu. Na polanie, przy Kamiennych Księgach, w których spisane są podobno ludzkie losy, dzieci odpoczęły.

W drodze powrotnej uczniowie zobaczyli szałas, w którym górale przygotowywali oscypki, no i oczywiście mogli skosztować smakołyków regionalnych.

Kolejną atrakcją był spływ Dunajcem ze Szczawnicy do Krościenka. Większość uczestników wycieczki po raz pierwszy płynęło tratwami i mogło posłuchać opowiadań flisaków.  Spływ był dodatkowo umilony pięknym śpiewaniem uczniów z  naszej szkoły. Po spływie wszyscy bardzo chętnie schłodzili się pysznymi lodami.

Następną atrakcją była kolejka na Palenicę. Czteroosobowa wyprzęgana kolej krzesełkowa  umieszczona jest w samym centrum miasta.  

Kolejka jest jedną z wielu rozrywek miasta Szczawnicy. Przejażdżka nią należała do niezapomnianych przygód.

Kolejną atrakcją  była przejażdżka torem saneczkowym.

Wieczorem, wszyscy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wrócili do domów.

Opracowała: Bernadeta Pabian

Po Bałtowie - Szczucin
Po Bałtowie - Szczucin

Bliski koniec roku szkolnego i słoneczna aura zachęcały do kolejnych wycieczek. Wreszcie udało się zrealizować wyjazd historyczno-techniczno-rekreacyjny do… pobliskiego Szczucina. Termin wycieczki kilka razy przesuwano z powodu nieodpowiedniej pogody. 13 czerwca świeciło słońce, zakupy zostały poczynione (o nich później), autokar punktualnie podjechał i już o 8.30 uczniowie klas I – III zaczęli zwiedzanie Muzeum Drogownictwa -muzeum i skansen historii i techniki budowy dróg. Powstało ono w 1982 roku i gromadzi wszelkie pamiątki związane z budownictwem drogowym. W 1992 roku, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostało wpisane do rejestru zabytków.Bryła głównego budynku z dwiema wieżami i łukowym przęsłem przypomina formą most. Do zwiedzania przeznaczone są dwie ekspozycje: zewnętrzna, w której można podziwiać maszyny i urządzenia służące niegdyś drogowcom oraz wewnętrzna, która pokazuje eksponaty dotyczące budowy i utrzymania dróg i mostów, sposób pracy przy budowach w postaci scenek z figurami ludzkimi naturalnych rozmiarów, a także drogi i mosty w sztuce. Obok budynku, na niewielkim wzniesieniu zlokalizowany jest skansen maszyn drogowych, wybudowany w formie spiralnej alejki o długości ok. 1 km. Alejka wykonana jest z kostki brukowej, ma wbudowane oryginalne elementy dróg takie jak krawężniki, przepusty, kraty ściekowe itp. Budynek ze skansenem połączony jest kładką mostową o długości 51 m. Wzdłuż alejki znajduje się ponad 30 stanowisk prezentujących drogi z różnych okresów i epok - od drogi kreteńskiej do współczesnej, w chronologicznym układzie i wykonane w miarę możliwości z autentycznych materiałów używanych do budowy dróg. Na tych nawierzchniach są eksponowane maszyny i urządzenia drogowe pracujące przy budowie i utrzymaniu dróg np. walce (spalinowe, parowe, ciągnione), kotły, kruszarki, pługi, ciągniki, kafary, zrywaki, skład kolejki ze zlikwidowanej cegielni w Szczucinie z lokomotywą WLs40.

Po takiej intensywnej dawce wiedzy technicznej rodzice z klasy III: p. Katarzyna Doś i p. Katarzyna Kogut zaprosili dzieci i opiekunów: p. Mirelę Kiełbasa, p. Grażynę Kruk, ks. Stanisława Bielenia oraz kierowcę autokaru na grillowane kiełbaski. Potem były jeszcze mecze piłki nożnej i zabawy w berka.

Opracowani: Irena Klich

Historia biblioteki i ... unikatowe lalki
Historia biblioteki i ... unikatowe lalki

Takie niecodzienne połączenie prezentacji historii powstania i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej i zbiorów lalek zaproponował Dział dla Dzieci dąbrowskiej książnicy. Losy biblioteki ukazano poprzez multimedialny pokaz. Większe zainteresowanie, szczególnie wśród dziewczynek, budziła kolekcja unikatowych lalek pani Agnieszki Ciećko, mieszkanki Dąbrowy Tarnowskiej i czytelniczki biblioteki. Na wystawie prezentowane były głównie porcelanowe lalki wraz z akcesoriami, i pajacyki, ale jest to tylko wycinek z bogatej kolekcji pani Agnieszki. Część z eksponatów jest bardzo współczesnych, ale są takie, które pochodzą ze starszych lat, m.in. laleczka z 1958 roku z masy perłowej o włosach ze sznurka, lalki z czasów PRL-u. Wśród nietypowych wyróżnić warto: lalki żydowskie z gwiazdą Dawida, staroangielskie, weneckie, a też tzw. Minki,  Baby Jagi i tzw. Reborn, a też perełki ze zbiorów z unikatowej kolekcji Jolandy Bello. Pani Agnieszka jest nie tylko kolekcjonerką, ale również pasjonatką renowacji starszych zabawek, szczególnie tych z „numerem seryjnym” i certyfikatem, co świadczy o oryginalności i rzadkości eksponatów. Wszystkie lalki można było podziwiać na fotografiach zamieszczonych w albumach.

Wyjazd dzieci etapu edukacji wczesnoszkolnej we środę, 14 czerwca przygotowała p. Irena Klich. Opiekę zapewniły p. Mirela Kiełbasa i p. Grażyna Kruk. Kolejne wyjazdy zaplanowano już w nowym roku szkolnym.

Opracowanie: Irena Klich

Jadłospis
Dokumenty szkolne
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Atlas Szkoły z klasą 2.0
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.23 8,880,507 unikalnych wizyt