23 Listopad 2014 21:37
O szkole

Dla sześciolatków

Kontakt

Historia szkoły

Osiągnięcia uczniów

Informacje dla rodziców

Kadra szkoły

Uczniowie

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Statut szkoły

Nasze archiwum

Nasze projekty

Kalendarz 2013/2014

Nasze osiągnięcia
Losowa Fotka
Atlas naszych roślin
Projekty unijne
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz nowej stronie?

6

5

4

3

2

1

Polecamy
120 lat naszej Szkoły
120 lat naszej Szkoły

"Wokół wszystko się zmienia. Tylko jednego czas nie zmienił – magii tego miejsca, którego przekraczając próg, na powrót ma się kilkanaście lat”

5 listopada był szczególnym dniem dla naszej szkoły. Był to dzień, w którym  szkoła  oficjalnie obchodziła 120 lat swojego istnienia.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą, odprawioną pod przewodnictwem proboszcza parafii księdza Stanisława Bielenia i absolwenta tutejszej szkoły księdza profesora Stanisława Sojki.

Po nabożeństwie uczniowie, nauczyciele, goście, mieszkańcy wsi i absolwenci szkoły swoje kroki skierowali do budynku szkoły, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu. Okolicznościową akademię rozpoczął dyrektor szkoły pan Dariusz Węglowski, który przywitał przybyłych gości. Wśród nich byli pan Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, pan Robert Pantera Wicestarosta Dąbrowski, pan Stanisław Początek Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,  pan Władysław Knutelski przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi gminy, pani Małgorzata Bąba Skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska, pan Ryszard Ostrowski Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie, ks. Prof. Stanisław Sojka, ks. Proboszcz Stanisław Bieleń, ks. Kanonik Władysław Jaróg, pan Marian Gajda Dyrektor ZOSiP wraz z pracownikami, pan Jan Sosin, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z gminy i powiatu, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów działających na terenie gminy i powiatu, sołtysi, emerytowani pracownicy szkoły, rodzice, przyjaciele szkoły oraz wiele znamienitych osób, którym szkoła w Nieczajnie Górnej jest bliska.

Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu odniósł się do historii szkoły, zwrócił także uwagę na obecne zasady funkcjonowania szkoły, podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni tych wielu lat w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej rozwoju.

Następnie  głos zabrali zaproszeni goście Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek oraz starosta powiatu Tadeusz Kwiatkowski, którzy wręczyli dyrektorowi placówki okolicznościowe adresy – zawierające gratulacje i podziękowania dla pracowników szkoły za trud włożony w wychowanie i edukację kolejnych pokoleń naszej gminy. 

W kolejnej części uroczystości pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Podniosłego aktu pasowania dokonał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Początek.

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy V,  chór szkolny z klasy VI wraz z dziećmi tańczącymi w wielopokoleniowym zespole ludowym Nieczajnianie. Program był okazją do wspomnień, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że szkoła to miejsce, gdzie oprócz nauki płata się figle, przeżywa chwile radości, nawiązuje przyjaźnie. Opiekę nad programem  sprawowały panie Mirela Kiełbasa i  Bernadety Pabian oraz pan Waldemar Szlosek.

Po pięknym występie dzieci, głos zabrała przedstawicielka Rady Rodziców – pani Agata Machaj, która w imieniu wszystkich rodziców, tych obecnych i tych sprzed wielu lat złożyła na ręce Pana dyrektora podziękowanie wraz z pamiątkową statuetką za 120 lat edukacji i opieki nad uczniami tej szkoły.

Na końcu goście i absolwenci zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność wystaw. Aby ułatwić im „podróż sentymentalną” w przeszłość, przygotowano liczne ekspozycje, prezentacje, wystawy prac plastycznych, wytwory artystyczne uczniów szkoły i miejscowych artystów oraz zrekonstruowano salę lekcyjną sprzed 100 lat. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Wielu wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych ksiąg, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy, zdjęć z wycieczek, odczytywanie wpisów do Pamiątkowej Kroniki, odnajdywanie wizerunku wychowawcy i nauczycieli. Na gości czekała jeszcze jedna niespodzianka - poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów oraz  jubileuszowa pamiątka - kalendarz  wydany z okazji 120- lecia szkoły.

Sukces Natalii Misiaszek
Sukces Natalii Misiaszek

Sukcesem uczennicy klasy piątej Natalii Misiaszek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej zakończył się udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Obiektywem widziane – Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko”, zorganizowanym z okazji 30. rocznicy męczeńskiej śmierci kapłana. Tematem konkursu było pokazanie, w jaki sposób utrwalana i pielęgnowana jest pamięć o męczenniku naszych czasów, bł. ks. Jerzym Popiełuszko w różnych regionach Polski. Organizatorem konkursu był parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie (czyli sanktuarium ks. Popiełuszki) we współpracy z Urzędem Dzielnicy Żoliborz i SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana, zaś patronat honorowy objął arcybiskup metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Koordynatorem konkursu była katechetka siostra Krystyna Jedlińska.

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Nadesłano 214 fotografii. Członkowie jury (warszawscy fotoreporterzy i dziennikarze) wyłonili 11 laureatów (8 nagrodzonych i 3 wyróżnienia). Natalia otrzymała wyróżnienie w kategorii klas podstawowych. Uczennica uwieczniła na kliszy popiersie ks. Jerzego, patrona szkoły w Nieczajnie Górnej. Rzeźba została wykonana z drzewa lipowego przez miejscowego artystę ludowego Zdzisława Banasia i przekazana szkole 12 maja 2011 roku w dzień nadania imienia tej placówce oświatowej. Na fotografii obok rzeźby przykuwa wzrok pomarańczowy szalik (paliusz) z logo szkoły, który ubierają nieczajniańscy uczniowie podczas wyjazdów wycieczkowych.

Gala finałowa, rozdanie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 24 października 2014 r. w Sali Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie na Żoliborzu. Nagrody zostały wręczone przez kardynała Kazimierza Nycza i burmistrza dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Krzysztofa Buglę. Wśród zaproszonych gości na galę finałową przybyli także: Dariusz Figura – radny miasta Warszawy, Katarzyna Soborak – notariusz w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego i kierownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Krystyna Radziwiłł – wybitna polska artystka - malarka, Renata Wardecka – prezes fundacji BO WARTO i Monika Karda – wiceprezes fundacji BO WARTO oraz Wiesław Turzański – Sekretarz Generalny ZHR.

Natalia odebrała nagrodę osobiście pod opieką rodziców Barbary i Grzegorza Misiaszków oraz nauczyciela szkoły Ireny Klich – prace uczennicy i jej koleżanek (w sumie 9 fotografii) zostały wykonane i przygotowane do konkursu podczas zajęć regionalnych realizowanych w ramach projektu POKL „Równaj w górę".

Opracowanie: Irena Klich

Jesteśmy wicemistrzami powiatu w piłce halowej
Jesteśmy wicemistrzami powiatu w piłce halowej

17 października br. na Hali Sportowej im. Agaty Mróz –Olszewskiej w odbył się Gminny Turniej Piłki  Halowej Dziewcząt. Do rywalizacji zgłosiło się pięć dziewczęcych drużyn: SP Dąbrowa Tarnowska, SP Smęgorzów, SP Gruszów Wielki, NSP Żelazówka, SP Nieczajna Górna.

Dziewczęta z naszej szkoły  grały w składzie: Natalia Nędza, Patrycja Rogóż, Justyna Szwajkosz, Justyna Partyńska, Aleksandra Sojka, Sabina Żelazny, Karolina Bąk.

Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Ostatecznie po rozegranych meczach nasza drużyna zajęła II miejsce i awansowała do zawodów powiatowych.

21 października br. na hali sportowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Powiatowy etap Igrzysk Młodzieży Szkolnej w  Halowej Pilce Nożnej Dziewcząt. Do turnieju zgłosiło się osiem najlepszych drużyn z Powiatu Dąbrowskiego. Wśród nich: SP Borki, SP Szczucin, SP Mędrzechów, SP Gręboszów, SP Gruszów Wielki, SP Olesno, SP Zabrnie, SP Nieczajna Górna. Dziewczęta walczyły o tytuł Mistrza Powiatu i awans do etapu rejonowego.

Drużyny podzielone zostały na dwie grupy, w których mecze trwające po 10 minut zostały rozegrane w systemie „każdy z każdym”. Po wyjściu z grupy zostały rozegrane mecze finałowe. Drużyna z naszej szkoły zajęła II miejsce i uzyskała tytuł Wicemistrza Powiśla Dąbrowskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt.

Dziewczęta otrzymały puchar i pamiątkowy dyplom.

Opracowanie: Renata Sojka

Spędzamy aktywnie popołudnie
Spędzamy aktywnie popołudnie

9 października uczniowie klasy V - pod opieką wychowawczyni pani Bernadety Pabian, podczas wycieczki rowerowej, poznawali okolice swojej miejscowości. Ich trasa rowerowa „biegła” wzdłuż granic Dąbrowy Tarnowskiej, Szarwarku i Luszowic.

Dzieci miały możliwość zobaczenia pomnika przyrody w przepięknej alei lipowej. Po drodze wychowawczyni przygotowała im niespodziankę – wspólne ognisko, na którym upiekli  kiełbaski. W trakcie ogniska dzieci wraz z opiekunką bawiły się w pięknej scenerii jesiennego lasu.  Następnie pani pokazała im legendarne miejsce związane z Nieczajną – „ stopę śmierci” i opowiedziała historię  związaną z tym miejscem.Wycieczka była bardzo udana, wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.

Opracowanie: Bernadeta Pabian

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej był wyjątkowym  dniem w naszej szkole. Uroczystą akademię rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem pieśni szkoły.

Przybyłych gości przywitał pan dyrektor Dariusz Węglowski. Uroczystość  swoją obecnością zaszczycili: pan Stanisław Ryczek Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły: pan Kazimierz Szlosek, Czesław Osak, Franciszek Nowak, Kazimiera Sipor, Kazimiera Wąż i Teresa Bączek.

Dyrektor  w okolicznościowych życzeniach  powiedział o  sukcesach uczniów, by były powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego nauczycieli. Życzył  poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszystkim podziękował za codzienny wysiłek, troskę oraz budowanie naszej wspólnoty szkolnej.

Uroczystość była także okazją wręczenia okolicznościowych Nagród Dyrektora pracownikom naszej szkoły. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

mgr Bernadeta Pabian  – nauczyciel matematyki

mgr Krystyna Wenc – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

lic. Dorota Grzesik – nauczyciel języka angielskiego

lic. Katarzyna Świerzb – starszy referent administracyjny

Mieczysława Zielińska – pracownik obsługi

Pan dyrektor otrzymał Nagrodę Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, którą wręczył Sekretarz Gminy Dąbrowy Tarnowskiej – pan Stanisław Ryczek.

Uczniowie skierowali wiele ciepłych słów, podziękowań i życzeń do Dyrektora szkoły, Nauczycieli, Gości oraz Rodziców.  

Piękny  program artystyczny przygotował  pan Waldemar Szlosek, a dekorację wykonały panie Mirela Kiełbasa i Krystyna Wenc.

Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły składamy serdeczne życzenia z okazji Ich święta.

Samorząd Uczniowski

Zdjęcia - w galerii.

Święto latawca
Święto latawca

10 października  2014 roku na boisku szkolnym odbyło się Święto Latawca. W konkursie wzięło udział 37 latawców wykonanych przez uczniów klas I-III. Aby uczcić 120- lecie szkoły uczniowie na każdym z latawców umieścili napis 120 lat oraz wykonali taki sam napis, układając go na boisku szkolnym z własnych ciał.

Ta zabawa przyniosła im wiele radości. Jury sprawdzało poprawność wykonania, oryginalność i lotność latawców.   

Przyznano po 3 miejsca z każdej klasy, a  pozostałym uczestnikom wyróżnienia.

Dyplomy i nagrody będą  wręczone w dniu 06.11.2014 r. na szkolnym balu okazji Jubileuszu Szkoły.

W klasie I przyznano:

I miejsce – Szczepan Wybraniec

II miejsce – Nataniel Doś

III miejsce- Sebastian Czarnecki

W klasie II:

I miejsce – Nikola Partyńska

II miejsce – Gabriela Kmieć

III miejsce – Adrian Machaj

W klasie III:

I miejsce- Michał Białkowski

II miejsce- Justyna Maziarz

III miejsce - Hubert Wąż

Mamy nadzieję, że za rok będzie równie wspaniała zabawa i dopisze nam piękna pogoda jak w tym roku.

Opracowanie: Grażyna Kruk

Ogisko uczestników koła regionalnego
Ogisko uczestników koła regionalnego

Regionalni rozpoczęli realizację zajęć w nowym roku szkolnym w nieco zmienionym składzie. Na miejsce koleżanek z klasy VI, które przeszły do gimnazjum, grupa powitała dziewczęta z klasy IV. Wykorzystując słoneczną aurę i gościnność państwa Marzeny i Zbigniewa Foszczów (rodziców Asi, jednej z uczestniczek zajęć), Regionalni spotkali się w środę, 8 października na ognisku, nawiązując do zwyczaju na naszych terenach. Po zakończeniu wykopków ziemniaków następuje czas palenia ognisk, do których wrzuca się uschłe badyle kartofli, piecze kiełbaski i ziemniaki. Przy naszym ognisku w porze popołudniowej apetyty dopisywały, na szczęście nie zabrakło kiełbasy, chleba, napojów i dobrego humoru.

Sezon wykopków w roku 2014 uważamy za zakończony.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu POKL "Równaj w górę".

Opracowanie: Irena Klich

szkoła na facebooku
NASZ PATRON
CIEKAWSCY
Nasz nowy projekt
Przetłumacz stronę

Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
UczestniczymyWygenerowano w sekund: 0.04 2,797,815 unikalnych wizyt